6 MÀU SẮC DỰ BÁO “THỐNG TRỊ” NĂM 2019

6 MÀU SẮC DỰ BÁO “THỐNG TRỊ” NĂM 2019

Màu sắc ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người mua hàng cũng như việc lựa chọn các sản phẩm. Hàng năm đều có xu hướng màu mới và cho dù là nhà tiếp thị kỹ thuật số hay thiết kế đồ họa, việc bạn biết trước những xu hướng này rất hữu ích cho các công việc thiết kế của bạn sắp tới đấy. ...